Καριέρα

ΜΟΥΣΙΚΟΙ πνευστών οργάνων ή κρουστών, ζητούνται για συνεργασία με την ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ, βιογραφικά στο fax 210 2793545 τηλ. 211 7253222, 10:00 - 15:00

Εκδηλώσεις