Καριέρα

ΜΟΥΣΙΚΟΙ πνευστών οργάνων ή κρουστών, ζητούνται για συνεργασία με την ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ, βιογραφικά στο τηλ. 210 2713560, 10:00 - 15:00

Εκδηλώσεις